Okres spoczynku bezwzględnego roślin sadowniczych kończy się w drugiej połowie stycznia.

0
Piotr Gościło
niezależny doradca sadowniczy
Okres spoczynku bezwzględnego roślin sadowniczych kończy się w drugiej połowie stycznia. Drzewa systematycznie tracą odporność na niską temperaturę. Jej duże różnice między dniem a nocą i silne nasłonecznienie mogą uszkadzać pąki kwiatowe, pędy, pnie oraz konary, co objawia się „pękaniem” pni i tzw. odparzeniami mrozowymi.
Przekaż dalej

O autorze

Odpowiedz