Dokładne lustracje i systematyczny monitoring

0
Piotr Gościło
niezależny doradca sadowniczy

Dokładne lustracje i systematyczny monitoring mają istotne znaczenie w prawidłowej ochronie przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Pozwalają określić stopień zagrożenia, a także podjąć decyzję o potrzebie i terminie zwalczania. Lustracje należy prowadzić osobno na każdej kwaterze (i odmianie), przechodząc ją po przekątnej raz, a najlepiej dwa razy w tygodniu, zawsze przy dobrej pogodzie, bo wtedy intensywnie żerują szkodniki. Sprawdzać należy zdrowotność w każdej partii korony wybranych drzew. Dobrze jest użyć sprzętu optycznego powiększającego przynajmniej 20 x. Wszystkie wyniki należy zapisywać. Lustracja sadu dwa lub trzy dni po opryskiwaniu pozwala ocenić efektywność zabiegu. Przeprowadzający lustracje powinien znać biologię i fizjologię roślin, biologię patogenów i szkodników, miejsce żerowania tych ostatnich, formy rozwojowe oraz progi szkodliwości. Monitoring zagrożenia ze strony szkodników ułatwiają pułapki lepowe i feromonowe. Należy je zawiesić w sadzie przed kwitnieniem lub tuż po nim. Stacje meteorologiczne wskazują na zagrożenie ze strony chorób, szczególnie parcha jabłoni oraz zarazy ogniowej. Pozyskiwane w ten sposób informacje są podstawą racjonalnej ochrony przed chorobami.
Ochrona przed patogenami powinna być prowadzona przy zachowaniu zasad Integrowanej Ochrony oraz Integrowanej Produkcji, które sadownicy muszą znać i przestrzegać. Pracownicy PIORiN mogą w każdej chwili skontrolować stan magazynu ze środkami ochrony roślin, notatnik, zasadność oraz sposób wykonywania zabiegów ochrony, a także zdrowotność owoców. Aktualne zasady ochrony są podane w Programach Ochrony Roślin Sadowniczych.
Prawidłowa agrotechnika ułatwia prowadzenie zabiegów ochrony, a luźne przestrzenne korony i racjonalne nawożenie ograniczają rozwój chorób i namnażanie szkodników.
Na skuteczność ochrony wpływa także technika zabiegów i sprawny opryskiwacz, z aktualną atestacją (ważna 4 lata). Kalibracja opryskiwacza powinna być wykonana co roku przez operatora lub jego instruktora.

Przekaż dalej

Odpowiedz