reklama

Jak uzyskać refundację?

0

Trwa nabór wniosków!

Od 30 września do 31 października 2016 r. w Centrali ARR można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.

Skorzystaj z refundacji 70% kosztów kwalifikowalnych!


Od 2 listopada do 31 grudnia 2016 r. w oddziałach terenowych ARR można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.

Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki.

Refundacji podlegają koszty:

  • uzyskania certyfikatu,
    składki na rzecz grupy producentów,
    zakupu specjalistycznych publikacji,
    pułapek feromonowych, barwnych i lepowych.

Już wkrótce nabór wniosków w ramach działania „Współpraca”

W I kwartale 2017 r. jest planowany nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej do projektów mających na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

Działanie promuje współpracę w zakresie funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw
Innowacji na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Grupy operacyjne na rzecz innowacji muszą być utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty łączące sektor nauki z branżą rolno-spożywczą.

Więcej informacji na stronie www.arr.gov.pl/prow-2014-2020

Przekaż dalej

Odpowiedz