Zmiany w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych na 2017 r.

0
Katarzyna Kupczak
redakcja „Hasła Ogrodniczego”

Produkcja wysokiej jakości owoców to zadanie, które polscy sadownicy wykonują z coraz większym sukcesem. „Jakość” przez nich oferowana to nie tylko produkt doskonały pod względem wyglądu i smaku czy wartości prozdrowotnych… To przede wszystkim towar spełniający wszelkie normy bezpieczeństwa żywności, czyli niezawierający toksyn pochodzenia mikroorganicznego, gdyż podczas produkcji zabiegi ochronne wykonywane są zgodnie z najwyższymi standardami. Pomocny w tym procesie bywa co roku przygotowywany przez redakcję firmy Plantpress „Program Ochrony Roślin Sadowniczych”, w którym doradzamy sadownikom, jakie antidotum wybrać, aby pozbyć się zagrożenia w danym momencie wegetacji czy po jej zakończeniu, a jednocześnie aby po zabiegu nie został „ślad” w żywności. Zatem jakie zmiany czekają w nowym sezonie…?

Zapomnijmy

Spośród środków ochrony roślin (ś.o.r.) wycofanych z użycia (nie można ich już stosować w 2017 r.) nie ma strategicznych, które trudno byłoby zastąpić. Wyeliminowano następujące fungicydy – Carpene 65 WP, Orius Extra 250 EW (tebukonazol), Syrius 250 EW (tebukonazol) oraz zoocydy – Mavrik 240 EW (tau-fluwalinat), Nissorun 050 EC (heksytiazoks), Sanmite 20 WP (pirydaben). Rzuciwszy okiem na tę listę, żal możemy odczuć po Carpene® i Sanmite®. Pierwszy z wymienionych, dodynowy fungicyd, był jednym z dwóch dopuszczonych w Polsce do użycia. Obecnie został jeden, czy jego cena i dostępność ulegną zmianie? Zobaczymy. Jeśli chodzi o akarycyd Sanmite®, reprezentował on dość liczną grupę dostępnych w Polsce środków roztoczobójczych i był jednym z czterech inhibitorów mitochondrialnego transportu elektronów. Zawsze szkoda preparatu z grupy, której można było użyć raz w roku, a jeszcze bardziej wskazane jest zalecenie do stosowania raz na dwa lata. Tak bowiem najlepiej realizować strategię antyodpornościową w walce z roztoczami.

Poznajmy

Lista nowych środków w doborze na 2017 r. jest pokaźna (tabele 1–3), niestety oszałamiająco nowych rozwiązań – niewiele.

Tabela 1. Przybyło kilka fungicydów

Tabela 2. Przybyło kilka zoocydów

Tabela 3. Przybyło kilka regulatorów wzrostu

Z tymi można więcej

Rozszerzenia rejestracyjne uzyskało wiele środków, głównie na zasadach małoobszarowych. Mimo iż odpowiedzialność za takie zastosowanie ponosi użytkownik środka, to przestrzeganie zasad podanych w etykietach jest gwarancją bezpieczeństwa i wysokiej efektywności, co podkreślają wprowadzający dany preparat na rynek.

Rozszerzono rejestrację znanych już fungicydów:

 • Aplosar 80 WG/tiuram (o ochronę gruszy przed parchem);
  Captan 80 WG/kaptan (o ochronę jabłek i gruszek przed chorobami przechowalniczymi);
 • Discus 500 WG (o ochronę gruszy przed parchem);
 • Dithane NeoTec 75 WG/mankozeb (o ochronę winorośli przed mączniakiem rzekomym);
 • Iprodione 500 SC/iprodion (o ochronę czereśni i wiśni przed brunatną zgnilizną);
 • Nimrod 250 EC/bupirymat (o ochronę gruszy przed mączniakiem);
 • Serenade ASO/Bacillus subtilis (o ochronę gruszy przed rakiem bakteryjnym i zarazą ogniową; brzoskwini, czereśni, moreli, śliwy i wiśni przed brunatną zgnilizną i rakiem bakteryjnym; winorośli przed mączniakiem prawdziwym i szarą pleśnią);
 • Siarkol 800 SC/siarka (do ochrony winorośli przed mączniakiem prawdziwym);
 • Siarkol Extra 80 WP/siarka (do ochrony gruszy, brzoskwini, moreli i śliwy przed mączniakiem).

Rozszerzono rejestrację znanych zoocydów:

 • Decis Mega 50 EW/deltametryna (o ochronę czereśni i wiśni przed nasionnicą trześniówką, muszką plamoskrzydłą i mszycami; śliw przed muszką plamoskrzydłą i owocnicami: jasną i żółtorogą);
 • Kanemite 150 SC/acekwinocyl (o ochronę grusz przed przędziorkami).
Redukcja zaleceń – minimalna

Jedynie zoocyd Cyren 480 EC/chloropiryfos został ograniczony do stosowania w ochronie śliwy przed mszycami.

Ważna zmiana, ale po czasie

Pod koniec pierwszej dekady stycznia (czyli „Program…” już był wydrukowany) dotarła także informacja o zmianie zaleceń rejestracyjnych odnośnie fungicydu Switch 62,5 WG. Niezwłocznie więc śpieszymy z informacją. Redukcji uległy liczba zabiegów w sezonie oraz maksymalne dawki środka do stosowania w ochronie moreli, brzoskwini i nektaryny – obecnie wynoszą 0,6–0,9 kg/ha. Jabłonie i grusze w celu ochrony przed chorobami przechowalniczymi można traktować środkiem dwukrotnie – na 14 i 4 dni (a nie jak dotychczas 7) przed zbiorem lub jednorazowo – na 4 dni (a nie jak dotychczas 7) przed zbiorem. Środkiem tym można też obecnie chronić winorośl przed nekrozą kory (dawka to 1,2 kg/ha).

Idziemy z duchem…

Ze względu na polską ekspansję nowych rynków zbytu, w naszym „Programie…” zamieściliśmy także tabele zawierające MRL obowiązujące w krajach (czterech kontynentów), na których handlowo najbardziej nam zależy. Uwzględniliśmy więc m.in. rynki: amerykański, arabskie, chiński, indyjski, kanadyjski.

Przekaż dalej

Odpowiedz