Przeglądasz: Nawożenie i nawadnianie

3/2016
0

Analiza gleby przeznaczonej pod sad jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, sady są często zakładane…

3/2016
0

Trwałość cieczy roboczej jest istotnym czynnikiem warunkującym skuteczność zabiegu zwalczającego szkodniki i patogeny roślin uprawnych. Parametry…

1/2016
0

Jednym z najważniejszych czynników agrotechnicznych kształtujących jakość owoców i wielkość plonu jest nawożenie. Przy wyborze nawozów…