Przeglądasz: 4/2016

4/2016
0

W ostatnich latach murarka ogrodowa (fot. 1) staje się coraz bardziej popularnym owadem zapylającym w sadach. Jest…

4/2016
0

Przez cały rok drzewa owocowe są narażone na infekcje różnych patogenów. Jednymi z nich są bakterie,…

4/2016
0

Powstały w 1951 roku czeski Instytut Sadownictwa (Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský) w miejscowości Holovousy ma na swoim…

4/2016
0

Mszyce stanowią liczną grupę szkodników zasiedlających wiele roślin uprawnych, w tym sadowniczych. W większości występują na określonym…

4/2016
0

Zwalczanie chwastów w sadach i na plantacjach roślin jagodowych jest dużym problemem szczególnie w młodych nasadzeniach, w których zachwaszczenie…