Przeglądasz: 2/2013

2/2013
0

Szkodniki roślin sadowniczych zimują w różnych stadiach rozwojowych, większość w obrębie korony drzew, a tylko nieliczne w glebie. Lustracje…

2/2013
0

Te narzędzia stały się bardziej popularne wśród sadowników od czasu, gdy coraz większe zastosowanie w gospodarstwach…