Sadzenie drzewek, krzewów

0
Piotr Gościło
niezależny doradca sadowniczy
Sadzenie drzewek, krzewów. Drzewka sadzimy w dobrze przygotowaną, ogrzaną glebę, krzewy owocowe nieco wcześniej. W br. takie warunki wystąpiły już w pierwszej dekadzie kwietnia, ale drzewka (z chłodni) mogą być sadzone także w maju. Po posadzeniu należy im zapewnić optymalne warunki do wzrostu i rozwoju. W tym celu należy zainstalować system nawodnienia i fertygacji. Drzewka warto także wyposażyć w podpory (indywidualne paliki lub konstrukcję wspierającą i poziome druty), aby rosły pionowo ku górze. Po posadzeniu rośliny należy przyciąć. Zwykle pierwsza ingerencja sekatorem polega na skróceniu pędów bocznych, wycięciu zbyt nisko rosnących i konkurentów przewodnika. Tego ostatniego nie powinno się skracać.
Na posadzonych i przyciętych wiosną drzewkach zaczynają wyrastać pędy boczne, szczególnie w części wierzchołkowej. Zazwyczaj na przełomie maja i czerwca można dokonać ich selekcji i usunąć przez wyłamanie lub wycięcie te szczególnie konkurujące z przewodnikiem. Ułatwia to formowanie ich koron w następnych latach.
Młode przyrosty w miarę drewnienia można przywiązywać do konstrukcji celem nadania im po żądanego położenia.
Młode drzewka należy zabezpieczyć przed zającami, sarnami i gryzoniami. Najlepiej jest takie kwatery ogrodzić, można także pomalować repelentami pnie lub założyć na nie osłonki.
Rozwijające się liście należy chronić przed chorobami i szkodnikami. Celem niedopuszczenia do infekcji i rozwoju zarazy ogniowej należy kwiaty zniszczyć (np. sparzyć ATS, dwu lub trzykrotnie w miarę ich rozwoju) lub obciąć je sekatorem.
Przekaż dalej

O autorze

Odpowiedz