Zapasy wody z zimy i opady atmosferyczne

0
Piotr Gościło
niezależny doradca sadowniczy

Zapasy wody z zimy i opady atmosferyczne zapewniają optymalne uwilgotnienie gleb, szybkie rozpuszczanie się nawozów doglebowych i ich wnikanie w strefę zasięgu korzeni. Kilka dni z wysoką temperaturą w pierwszej połowie kwietnia przyspieszyło wegetację, co zwiększa zagrożenie ze strony chorób, szkodników oraz przymrozków (w połowie kwietnia spowodowały silne uszkodzenia kwiatów, zwłaszcza czereśni, a mniejsze na jabłoniach, gruszach i wiśniach). W młodych sadach obserwuje się uszkodzenia kory i miazgi.

Trwa kwitnienie, zapylenie, zapłodnienie i wzrost zawiązków owocowych. Młode części roślin (wegetatywne i generatywne) są wrażliwe na infekcje patogenów grzybowych i bakteryjnych oraz zasiedlenie przez szkodniki.

Przekaż dalej

O autorze

Odpowiedz