Przygotowanie do zbioru

0
Piotr Gościło
niezależny doradca sadowniczy

Przygotowanie do zbioru – zabiegi przedzbiorcze obejmują prace, które mają istotny wpływ na jakość owoców i wydajność zbioru, a także na efektywność przechowywania owoców. Sprzęt do zbioru powinien być sprawny, a pracownicy przeszkoleni w zakresie techniki zbioru oraz bhp. Istotne są też organizacja i kontrola pracy. Jakość pracy oceniamy w chwili zbioru oraz przed wstawieniem owoców do
komór przechowalniczych. Pracę ułatwia znakowanie skrzyniopalet kredą, aby znać zbierających. Owoce należy zrywać z szypułkami, bez pozostawiania śladów nagnieceń czy przecięć skórki. Zbiór rozpoczynamy od dolnych i zewnętrznych partii koron drzew, następnie ich wnętrza i partii górnych. Owoce chore, uszkodzone, zbyt małe, przejrzałe, a także dotykające
ziemi i chwastów zbieramy oddzielnie. Nie opłaca się zbierać tych kiepskiej jakości. Owoce obecnie zbieramy przeważnie do skrzyniopalet, które mogą być wykładane gąbką lub folią pęcherzykową. Skrzyniopalety powinny być czyste, wcześniej umyte, a nawet zdezynfekowane. Zebrane owoce transportujemy
do przechowalni w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniom mechanicznym. Zaleca się schładzanie owoców, szczególnie tych silnie nagrzanych, np. przez pozostawienie na noc w pakowni. Następnie są one transportowane za pomocą wózków widłowych do komór i ustawiane według wcześniej ustalonego planu. Owoce bardziej dojrzałe oraz odmian, które będą sprzedawane wcześniej ustawiamy tak, aby móc szybko je wystawić do sortowania. Przed wstawieniem do komór można sprawdzić i zapisać parametry dojrzałości (jędrność, zawartość skrobi, refrakcję). Przed zamknięciem komór przygotowujemy w skrzyneczkach kontrolne partie owoców poszczególnych odmian. Umieszczamy je za okienkiem kontrolnym, które zwykle znajduje się w drzwiach chłodniczych.
Przed zamknięciem i „zagazowaniem” komór sprawdzamy działanie wszystkich czujników, termometrów (jeden powinien znajdować się wewnątrz skrzyniopalet z owocami). Owoce w komorach mogą być
traktowane preparatem 1-MCP (po wychłodzeniu komory).

Przekaż dalej

O autorze

Odpowiedz